Archive for September, 2011

Приятели

Monday, September 26th, 2011

От ляво на дясно: Анна-Лена, Ния, Лора, Стефан.

Стефчо е изобразен с коремче и съвсем не е болен от едра шарка, а е оприличен на калинка от Лора. Тати е помогнал с главата, но Лора и без това я е преработила в последствие:)

Ния е по желание на Лора, но също творение на Жоро, защото е малка и изисква фина работа…

Калинката я нарисувах аз, по молба на Лора. Искаше да има калинка на килимчето си.

Lo, Lena

Sunday, September 25th, 2011

Килимчета

Sunday, September 11th, 2011

Лора ни нарисува килимчета. Много се стара и дори ми обясняваше как се рисуват, за да си направя и аз едно. Основно правило, за да се получи килимче, е да се запълни плътно листа!

Lo & the diving sticks

Saturday, September 3rd, 2011

We put the diving sticks in action today and guess what, they worked. I think for a newly born swimmer the best way to use them is in a pool as deep as the height of the child or a little bit deeper. All in all they are great fun.

Kindergarten

Thursday, September 1st, 2011

Преди 2 години, през Септември, Лора тръгна на детска градина. В България го наричаме “ясла”, в Австрия му викат “krippe”. Все си мислех, че година и осем месеца е добра възраст за започване на градина, но когато заведохме Лора първия ден, ми се стори че е още много малка. От онзи ден до днес си мечтаех как моето дете ще порастне и ще започне да ходи в истинската градина, която е на вротия етаж. Ето че този ден дойде. Двете изминали години ми се сториха и дълги и кратки, със сигурност изпъстрени с много положителни “градински” емоции и тук там с няколко отрицателни. Градината научи Лора на много неща и създаде както нейни, така и наши приятели. Какво ще се случи на втория етаж, тепърва предстои да разберем. Когато отидох да я взема днес я заварих така, щастлива и нямаща търпение да се качи при “големите деца”.

А ето как изглежда новата стая на Лора.