Archive for July, 2011

USA 2011 – hipstamatic part 2

Sunday, July 24th, 2011

Малко съжалявам, че са снимани с iphone-а… Местата заслужаваха нещо по-добро… Истината е, че ако носех само камерата, над полoвината от снимките нямаша да съществуват изобщо, а от останалата полoвина много нямаше да видят бял свят – интернет.

click to view large

USA 2011 – hipstamatic part 1

Sunday, July 24th, 2011

click to view large