Archive for May, 2011

Bike

Monday, May 30th, 2011

Тук повтаря “мамо, много си досадна” и се смее…

Lo

Saturday, May 28th, 2011

Summer Party May 2011

Thursday, May 26th, 2011

Lo

Sunday, May 15th, 2011

Като седне да хапва на масата, и и светнат очичките от прозорците срещу нея, ми е трудно да се удържа и да не я снимам.

Lo

Saturday, May 7th, 2011