Archive for March, 2009

Конче

Sunday, March 22nd, 2009

Днес най-накрая отидохме да видим кончето на съседа. Оказа се че не е съвсем конче, а голям и много красив кон. Казва се La Beau, което ще рече “Красивият”. Лора се впечатли и подвикваше, когато той си играеше и подскачаше. Мисля че конят и хареса почти толкова колкото пръстта и камъните, с които, стиснала здраво, заспа на връщане в колата.

Snow, Sun and Lora

Friday, March 20th, 2009

about the snow and the sun i will tell tomorrow

and here is Lora with the red flowerlful tee

8 March

Sunday, March 8th, 2009

3 Март

Tuesday, March 3rd, 2009

Трети Март е, а аз за България си спомням не само в такива дни, но днес се замислих с какво си я спомням всъщност.
Спомням си природата, местата където съм ходила, цветята, реките, горите, голямата поляна над къщата, село… това е първото, после са хората и всичко останало. Много неща не си ги спомням, а и не искам.
А за историята, ами тя си е история, не съм я преживяла, затова и няма как да си я припомня, пък и не залягах много по история в улилище. Аз си спомням хубавите български книги, които съм прочела и човешките истории в тях.
Празник е, ама какво празнуваме всъщност сега… една красива мечта сбъднала се за малко и то преди повече от век. Всъщност важното е че е празник, а празниците са хубаво нещо:)
Всичко това ми напомни за една песен, която си харесвах също толкова много и когато си бяхме в България.